# ستایش

قّجّری

چـشـم هـات رنـگِ قـــــــهوه ی قـــَـــــجــَـــــری سـت نـگـاهــَم کـه مـی کـنی ذره ذره مـیـمـیـرم !
/ 5 نظر / 10 بازدید