از این لبخندها

یـــــادم بــاشـــد بگـــویــمـتـــــــــ دیگــــــر از ایـــــن لــــبخنــــدها : آن هــــم ناگهـــانــــے، نـثـار چشمــهاے بیقـــرارم نکـنــے؛ دلــم طاقتــــــــــ ایـــــن همـِـہ عاشقــــــے یـک جــــا را نـــــــدارد !!!
/ 1 نظر / 18 بازدید
شهریور 94
60 پست
مرداد 94
110 پست
دلنوشته_ها
110 پست
سخن_ماه
71 پست
ستایش
39 پست
ارغنون
118 پست
alone
56 پست