نوشتن یعنی نگاه کردن

نوشتن زیباترین کار دنیاست

و زیبــــاتر از آن،

چشمان توست که آن را می خواند

نوشتن یعنی نگاه کردن

در چشم کسی که دوستش داریم

و من برای آنچه هنوز در دست دارم

می نویسم

نه آنچه از دست داده ام

" برای ماندن در یک قدمی لحظه های ناب ... "

/ 0 نظر / 14 بازدید