خاک بر سر

اتفاقا که تو را دید دو چشمم،

دل گفت: ...خاک بر سر شده ای،

این خود زندانبان است..!

/ 3 نظر / 19 بازدید
کوله پشتی

زندانبان اگر بداند ک عاشق شده ام ب نگاهش. برایم حبس ابد میبرد.

shiva

غم انگیز است شب از پهلویی به پهلوی دیگر شوی ببینی تاریکی از جای خود تکان نخورده است... [گل]

raha....

خدا کند برم زندان بلکه زندانبانم تو باشی. چه خوشملم هس [مغرور][نیشخند][خنده]