حس کنم پروازُ

تکیه کن به شونه هام , تا حس کنم

پروازُ...

/ 3 نظر / 17 بازدید
shiva

یک آدم ! یک دوست یک رفیق ! یک همدم یک نفر که جویای احوالـت بـاشد ! که نگرانت بـاشد آخَر خوشبـختی استداشتن یک دوست واقعی... +شعرها خیلی زیبان... [گل]

raha....

خخخخخ یاد ی فیلمی افتادم[خنده][قهقهه][نیشخند]

raha....

افرین بد یاد تایتانیک افتادم خخخخ[خنده][قهقهه]