غرقم در تو

نشـستـه امــ بر ســاحـل ِاطلـــس

امــا غرقــــــــم

در تــو کـه اقیـــــانوس ِ آرامــ ِ منــے

/ 3 نظر / 18 بازدید
raha....

من غریق نجاتم نمیزارم غرق شی اصرارم نکن بی فایدس[عینک]

بازم

raha....

اره دیه بدجور شانس داری[خنده][قهقهه][زبان][زبان][عینک]