جاده های بی پایان

جاده های بی پایان را دوست دارم
دوست دارم باغ های بزرگ را
رودخانه های خروشان را
من تمام فیلم هایی را
که در آنها
زندانیان موفق به فرار می شوند
دوست دارم!
دلتنگ رهایی ام
دلتنگ نوشیدن خورشید
بوسیدن خاک
لمس آب.
درمن یک محکوم به حبس ابد
پیر و خمیده
با ذره بینی در دست
نقشه های فرار را مرور می کند!

/ 3 نظر / 11 بازدید
M@ry@m

چه جالب پس زندانی هم هستین[نیشخند][خنده]

M@ry@m

فرار از زندان 2[قهقهه] بازیگر نقش اول آرش[نیشخند][خنده][قهقهه]

M@ry@m

چرا میتونی ولی مواظب باش گیرنیوفتی که گیر بیوفتی فیلمو خراب میکنی[زبان][نیشخند] اونوقت میشه بازگشت به زندان 2[نیشخند][قهقهه]