دلم می خواست

دلم می خواست

وقتی می آمدی خواب باشی

بعد من در چشم های تو نگاه می کردم وُ

خودم را می دیدم

می خواستم وقتی بیایی

هوا خوب باشد

شب اگر بود ماه داشته باشد

- آن هم قشنگ

وَ روز اگر بود، روزیش هم، همراه ِ خودش بود وُ

آفتاب َش ناز تابیده بود

وقتی می آمدی دلم می خواست

بهار شده باشد

یا پاییز یا زمستان یا..

هرچی!

وقتی می آمدی

دلم می خواست

بیایی...

 

/ 3 نظر / 16 بازدید
raha....

وقتی خوابه چطوری میتونی تو چشاش نگاه کنیو خودتو ببینی؟؟[متفکر] عشق چه میکنه آخ آخ

M@ry@m

[خنثی][خنثی][خنده][قهقهه]

M@ry@m

به خاطر مطلبت چشاش بستس و تو خودتو تو چشماش میبینی عجیبن غریبا جادوگری؟[خنده][قهقهه][نیشخند]