لرزیدم از نگاهش

رفتم به او بگویم " من عاشقت شدم " را

لرزیدم از نگاهش ، گفتم عجب هوایی ..!

/ 2 نظر / 5 بازدید
shiva

چقدر پیرهنش خوشگله...خیلی نازه... آخی چ شعری داره...خیلی قشنگه... [پلک][گل][گل][گل][گل]