به من برس...

مرا به رد شعرم دنبال کن
من رد پا ندارم
رد ِ درد را بگیر
و به من برس...

/ 3 نظر / 17 بازدید
کوله پشتی

وقتی رفت به برگشت فکر نکرد و تمام رد های جا مانده را با خود برد. و اکنون من هستمو بی هیچ رد و نشونی.[گل]

shiva

شازده کوچولو پرسید غم انگیز تر اینکه بیای و کسی خوشحال نشه چیه ؟ روباه گفت بری و کسی متوجه نشه ... [گل]