نمی دانــــــــــــم

نمی دانم !
تقاص تاریخ نخوانده را

پس میدهم یا
جغرافیای نیاموخته را

که به هر سو رو میکنم
نقطه پایان ست

/ 2 نظر / 20 بازدید
تکی جون

انسان همیشه در حال تقاص پس دادنه

تکی جون

انسان همیشه در حال تقاص پس دادنه