بر چسب

قصه از  آن جا شروع شد که ما دندانهایمان را به بقیه نشان دادیم !

خندیدیم و آنها هم برچسب دل خوش بودن به ما زدند . . .

/ 3 نظر / 20 بازدید
کوله پشتی

بگذار همه خیال ببافند ک شاد ترینی.. تو چیزی از دست نمیدهی اما انها اگر دوست باشند خوشحال میشوند و اگر دشمن ...بگذار بسوزند ک تو خوشبختی.! بخند و بخندو بخند...با صدای بلند..

ستایش

برچسب دلخوش بودن! واقعاً[گل]همون برچسبی که به من میزنن تو دنیای واقعی