ریتم خنده هایت

ریتـــم ِ خنده هایتــــــــــــ را دوستــــــــــ دارم

تو بین ِ تمــــــــــــام ِ آدم هـــــــــا

در این کــــــُره ے خاکے

تــــــــــــــافتہ ے جدا بافــــتہ اے

لبخنــــــــــــد بزن نفـــــــــــــس مــــــــــــن

/ 1 نظر / 9 بازدید
raha....

خیلی عالی بود[قلب][گل]