خنده هاتان...

ای همه گل های از سرما کبود

خنده هاتان را که از لبها ربود؟

مهر هرگز اینچنین غمگین نتافت

باغ هرگز اینچنین تنها نبود

تاج های نازتان بر سر شکست

باد وحشی چنگ زد در سینه تان

صبح می خندد خود آرایی کنید

اشکهای یخ زده آیینه تان

/ 0 نظر / 24 بازدید