دور میکند

باد

تنهاست

و هرچه را بیشتر میخواهد ،

بیشتر از خود دور میکند ...

و من آن بادم

/ 5 نظر / 15 بازدید
raha....

اووووووه مای گااااااد[شیطان][خنده] سلام باد چطوری؟؟[عینک]

raha....

شما خوب باشی منم خوبم[چشمک][گل]

مهرکی

عکس عالیه واقعا چقدر باد تنهاست...

مهرکی

عکس عالیه واقعا چقدر باد تنهاست...

M@ry@m

حالم بدشد این چه عکسی بود؟[نیشخند][ابرو][خنثی]